Gemeente Olen

Reglementen, verordeningen en publicatieplichtige besluiten

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren. Volgens het decreet over het lokaal bestuur moeten deze reglementen en verordeningen ook verplicht gepubliceerd worden op de website van het lokaal bestuur. Ook zijn er nog andere publicatieplichtige besluiten.

Deze bekendmaking doen we sinds 21 juni 2019 op deze pagina, behalve de tijdelijke verkeersreglementen die hier worden bekendgemaakt.

Downloads

Openingsuren & contact

Administratie

LCP