Gemeente Olen

Reglementen en verordeningen

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren. Volgens het decreet over het lokaal bestuur moeten deze reglementen en verordeningen ook verplicht gepubliceerd worden op de website van de gemeente.

Dit doen we sinds 21 juni 2019 op deze pagina, behalve de tijdelijke verkeersreglementen die hier worden bekendgemaakt.

Openingsuren & contact

Administratie

Bekijk ook

LCP