Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Op 4 november 2020 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden:

 • Het volledige meerjarenplan dat bestaat uit:
  • strategische nota
  • financiële nota
  • toelichting
  • motivering van de wijzigingen
 • Bijkomende documentatie:
  1. aangepaste omgevingsanalyse corona
  2. overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
  3. overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
  4. samenstelling van de beleidsdomeinen 
  5. overzicht van de verbonden entiteiten
  6. overzicht van de personeelsinzet
  7. overzicht opbrengst per belastingsoort 

Openingsuren & contact

Financiën

LCP