Gemeente Olen

Meerjarenplan 2020 - 2025

Op 4 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Het bestuur koos om te werken aan zeven thema’s waaraan maar liefst 140 concrete acties zijn gekoppeld. 

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden:

 • Een beknopt en leesbaar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen
 • Het volledige meerjarenplan dat bestaat uit:
  • een strategische nota
  • een financiële nota
  • een toelichting
 • Bijkomende documentatie:
  1. omgevingsanalyse
  2. overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
  3. overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
  4. samenstelling van de beleidsdomeinen 
  5. overzicht van de verbonden entiteiten
  6. overzicht van personeelsinzet
  7. overzicht opbrengst per belastingsoort 

Openingsuren & contact

Financiën

adres
tel.
014 27 95 19
e-mail
financien@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP