Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bodemattest

Bij de overdracht van een grond moet je een bodemattest aanvragen bij Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Zo wordt de potentiële koper geïnformeerd over de bodemkwaliteit. Een bodemattest vermeldt alle gegevens die de Ovam over een grond kent.

Voor particulieren betekent overdracht meestal het kopen, verkopen, ruilen en schenken van gronden onder levenden. Een grond verworven uit een erfenis of legaat telt dus niet mee. Ook de aankoop van een appartement geldt meestal niet als overdracht van een grond.

Alle info en het aanvraagformulier vind je op de website van Ovam.

Openingsuren & contact

Omgeving

Bekijk ook

LCP