Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Schade door extreme weersomstandigheden

Heb je schade opgelopen door extreme weersomstandigheden?

  • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij.
  • Geef de schade aan ons door via het e-loket. Dat is belangrijk want wij hebben deze gegevens nodig om een erkenning bij het rampenfonds aan te vragen.
  • Neem foto's van de schade voordat je het laat herstellen. De foto's en het bewijs van aangifte aan je verzekeringsmaatschappij heb je later nodig om een vergoedingsdossier samen te stellen.
  • Hou alle facturen in verband met de herstellingen goed bij.

Afhandeling

1. aanvraag tot erkenning

Fase Wie? Wat? Verwachte termijn (vanaf de aanvraagdatum)
1. Melding Schadelijder via het e-loket: oorzaak, datum, omschrijving en schatting bedrag schade doorgeven Zo snel mogelijk na de ramp
2. Aanvraag erkenning lokaal bestuur Olen Overzicht geleden schade (privé + openbaar) overmaken aan rampenfonds Binnen 30 dagen na de ramp
3. Procedure tot erkenning van ramp      Onbekend (meerdere maanden)

2. vergoedingsprocedure

Fase Wie? Wat? Verwachte termijn (vanaf de aanvraagdatum)
1. Bekendmaking van erkenning van een ramp  lokaal bestuur Olen

- Gemelde schadelijders worden aangeschreven

- Algemene bekendmaking via verschillende mediakanalen

Onmiddellijk na erkenning
2. Indiening dossier  Schadelijder

Dossier overmaken Vlaams rampenfonds (papier of e-loket)

3 maanden, vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad
3. Procedure tot vergoeding Vlaams rampenfonds   Onbekend (meerdere maanden)

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP