Gemeente Olen

Tijdelijke sluiting Komie Geire

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, neemt de Vlaamse overheid extra maatregelen. De lokale dienstencentra, waaronder ook Komie Geire, zijn sinds donderdag 12 maart gesloten. Deze regeling geldt voorlopig tot en met zondag 19 april 2020.

Waarom deze maatregel?

In de verdere strijd tegen het coronavirus ligt de eerste focus op het beschermen van mensen die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen vallen onder deze groep. De lokale dienstencentra organiseren heel wat activiteiten voor senioren, waaronder ook kwetsbare ouderen. Bij hen kunnen de gevolgen van een besmetting met het virus ernstig zijn. 

Wat betekent dit concreet?

  • Het lokaal dienstencentrum is tijdelijk dicht voor eigen werking. Dit betekent dat activiteiten, infosessies, vormingen,… die Komie Geire organiseert tijdelijk niet kunnen doorgaan. Denk maar aan de speelbabbels, assistentie in de computerhoek, turnlessen,… Ook de cafetaria en het restaurant blijven dicht.
  • Heb je de zaal gehuurd voor een activiteit in Komie Geire? Dan kan de activiteit doorgaan als deze niet gericht is op kwetsbare personen, namelijk senioren, zwangere vrouwen en mensen met een beperkte immuniteit.

Vragen?

Tijdens de sluiting is Komie Geire wel telefonisch bereikbaar. Heb je vragen of zit je met een probleem waar je geen oplossing voor hebt, zoals eten 's middags? Bel naar de medewerkers van Komie Geire en zij zoeken samen met jou naar een oplossing.

Heb je vragen over het Corona-virus? Meer info op www.info-coronavirus.be

Openingsuren & contact

Gezondheid

LCP