Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in België. Met een aantal eenvoudige hygiënemaatregelen kan je de verdere verspreiding van dit virus mee voorkomen.
Je kan volgende maatregelen toepassen om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
  2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
  3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Meer tips en adviezen over het coronavirus vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/. Wie met vragen zit, kan ook bellen met het federale callcenter op 0800 14 689.

Ben je besmet met het coronavirus of is een van je naasten besmet? Bij downloads vind je een affiche met de nodige tips.

Openingsuren & contact

Gezondheid

LCP