Gemeente Olen

Een overzicht van alle coronamaatregelen (update 27 maart)

De Nationale Veiligheidsraad heeft verregaande extra maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Wat betekent dit nu concreet voor jou als Olenaar, zelfstandige, leerkracht,...? Hier een overzicht van alle genomen maatregelen. 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Gemeentehuis, sociaal huis en boekelhuis 

Sinds woensdag 18 maart werken de diensten in het gemeentehuis, sociaal huis en boekelhuis enkel nog op afspraak en dit alleen voor dringende en/of uitzonderlijke gevallen. Concreet wil dat zeggen dat alle loketten gesloten blijven en de gebouwen enkel toegankelijk zijn voor wie een afspraak heeft. We blijven onze dienstverlening wel garanderen via mail of telefoon. De concrete richtlijnen vind je hier

Lokaal dienstencentrum Komie Geire

Het lokaal dienstencentrum blijft dicht tot en met zondag 19 april 2020 (update 19 maart). Tijdens de sluiting is Komie Geire wel telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. Heb je vragen of zit je met een probleem waar je geen oplossing voor hebt, zoals eten 's middags? Bel naar de medewerkers van Komie Geire (014 26 41 14) en zij zoeken samen met jou naar een oplossing.

Sporthal

Deze is tijdelijk gesloten.

Bibliotheek

Door het coronavirus zijn de bibliotheken van het Neteland tijdelijk gesloten tot en met 5 april 2020. Om jou toch de kans te geven om boeken, tijdschriften, dvd’s of andere materialen te ontlenen, hebben de bibmedewerkers inmiddels een alternatief uitgewerkt: de afhaalbib. Zo kan jij zonder in aanraking te komen met anderen toch genieten van een leuk boek. Meer details lees je hier.

Recyclagepark

De Vlaamse overheid heeft beslist dat alle recyclageparken moeten sluiten, dit voorlopig tot en met 5 april. De huis-aan-huisophalingen blijven voorlopig gewoon doorgaan.

Gemeenteraad en bewonersvergaderingen 

Alle bewonersvergaderingen en participatiemomenten worden geschrapt. Ook de geplande zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2020 gaan niet door.

BIJEENKOMSTEN (voorlopig al zeker t.e.m. 19 april)

Inwoners zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden. 

 • Behalve om naar het werk te gaan of een verplaatsing in het kader van je werk (indien telewerk geen optie is)
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met één vriend(in). Hierbij wordt de social distancing (1,5 meter afstand houden) nageleefd.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

Sport, cultuur en andere recreatieve activiteiten

 • Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte, publiek of privaat karakter, en of ze dan wel van culturele (concerten, vernissages, exposities, avant-premières,...), sociale, feestelijke, folkloristische (carnaval, processies, studentenfeesten,...), sportieve of recreatieve aard (activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden,...) zijn. 
 • Alle speeltuinen en speelterreinen zijn op overheidsbevel dicht. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om groepsfietstochten en groepswandelingen te organiseren.
 • De sporthal is tijdelijk gesloten.
 • Sportcentra, musea, bioscopen en fitnesscentra zijn tijdelijk gesloten.

Erediensten zoals huwelijken en uitvaarten

 • Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere kerkelijke vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring.
 • Begrafenissen kunnen doorgaan in beperkte kring (enkel naaste familieleden). Het is van maatschappelijk belang (emotionele verwerking van het verlies) dat de naasten de mogelijkheid krijgen om waardig afscheid te nemen. Koffietafels kunnen niet plaatsvinden.
 • Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden in beperkte kring maar feesten of recepties kunnen niet plaatsvinden.
 • Volg de richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Hou voldoende afstand van elkaar en begroet elkaar niet met een handdruk of een kus.

HORECA, WINKELS EN MARKTEN (voorlopig al zeker t.e.m. 19 april)

Horeca

 • Cafés, uitgaansgelegenheden en feestzalen moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen. Bedrijfsrestaurants sluiten ook.
 • (Bedrijfs)restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden mogen hun keuken wel openen. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.
 • Snackbars, broodjeszaken, frituren, ... blijven open.  Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen.
 • Hotels, vakantiehuizen, internaten, camping, vakantiecentra, B&B,… blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes.
 • De keuken van een hotel mag openblijven, maar moet zijn eetzaal sluiten. Een hotelrestaurant mag dus wel roomservice aanbieden.

Markten en ambulante handel 

 • Foodtrucks en voedingskramen mogen niet open blijven, tenzij zij een meerwaarde zijn voor onze voedselverdeling. Mobiele frituren, wokmobiel, kippenkramen en wafelkramen worden niet toegelaten. Groenten-, vis- of vleeskraam mag indien het nodig is voor de voedselvoorziening.
 • Concreet betekent dit voor Olen dat volgende ambulante handel hun standplaats kunnen blijven innemen:
  standplaats Olen-Centrum:
  - op zaterdag van 7.00 tot 13.30 uur: Groenten en fruit Van Reusel Carine
  standplaats te P. Verhaertstraat:
  - op dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur: Vleeshandel Vandeperre bvba
  - op dinsdag (maximaal van 8.00 tot 18.00 uur): Algarrobo
  - op woensdag van 8.00 tot 13.00 uur: Groenten en fruit Jo T'Syen
  standplaats op de wekelijkse markt op donderdag van 13.00 tot 18.00 uur:
  - Groenten en Fruit Guy Wagemans
  - De Fijnproever bvba
  - Groenten en Fruit Jozef Mertens
  - Schot's Vishandel

Kappers

 • De federale regering heeft beslist dat kappers vanaf woensdag 25 maart verplicht hun zaak moeten sluiten in de strijd tegen het coronavirus. 

Winkels

Alle winkels zijn gesloten, behalve:

 • Voedingswinkels
 • Nachtwinkels (mogen openblijven tot max. 22.00 uur)
 • Winkels die hoofdzakelijk dierenvoeding verkopen
 • Apotheek
 • Krantenwinkels
 • Benzinestations

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot één persoon per 10 m² en een tijdsduur van 30 minuten per klant. In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te gaan winkelen. Winkels mogen geen kortingsacties of solden doen. Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5 meter) kan gegarandeerd worden.

!!! De bevoorrading van voedingswinkels is gegarandeerd. Hamsteren is niet nodig.


ZORG

Scholen en kinderen

 • De lessen worden geschrapt (kleuter/lager/middelbaar) alsook buitenschoolse activiteiten. Scholen verzekeren het onthaal, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, van kinderen waarvoor de ouders in de gezondheidszorg of in de essentiële publieke sectoren werken of wanneer de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang bij de grootouders. Scholen waar kinderen opgevangen worden, versterken hun hygiënische maatregelen: geen activiteiten met meerdere klassen tegelijkertijd, blijven inzetten op het wassen van handen, reinigen van schoolmeubilair en het regelmatig verluchten van de lokalen. De refters mogen openblijven. 
 • De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.
 • Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.
 • Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

Ziekenhuizen zoals AZ Herentals

Bezoek aan alle ziekenhuizen is verboden. Naast algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen gaat het ook over psychiatrische ziekenhuizen.

Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet:

 • Vrijwilligers en stagiairs;
 • Ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de afdeling pediatrie, kraamzorg of neonatologie;
 • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase;
 • Begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt)

Alle ziekenhuizen in ons land schorten ook alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen voor onbepaalde duur op. Van zodra dat mogelijk is, zullen ze een inhaalbeweging maken voor die niet-dringende afspraken. Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken, en ingrepen (zoals chemotherapie, dialyse, etc.) blijven uiteraard plaatsvinden.

Woonzorgcentra

Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor het coronavirus. Daarom neemt de Vlaamse overheid extra maatregelen voor de rusthuizen. De deuren worden tot het einde van de paasvakantie gesloten voor externe bezoekers, met uitzondering van:

 • externe zorgverstrekkers
 • stagiair(e)s
 • geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)
 • bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA), bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten

Cado

 • Het dagopvangcentrum is tijdelijk gesloten

Bloedinzameling Rode Kruis

 • De donorcentra van het Rode Kruis blijven open en de bloedinzamelingen blijven doorgaan met respect voor de social distancing maatregelen.
 • Het Rode Kruis doet een oproep om bloed te blijven geven.

BEDRIJVEN (voorlopig al zeker t.e.m. 19 april)

 • Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, moet de social distancing strikt nageleefd worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

TRANSPORT 

 • Het openbaar vervoer blijft actief maar dient enkel gebruikt te worden voor essentiële reizen. Het openbaar vervoer moet zodanig georganiseerd worden dat de sociale afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden.
 • Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.

REIZEN 

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg de website:

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

MEER INFORMATIE

Heb je een algemene vraag?

Heb je een specifieke, lokale vraag?

Er geldt sinds maandag 16 maart telefonische permanentie. Dit doorlopend van 9.00 tot 20.00 uur op maandag, van 9.00 tot 16.00 uur op dinsdag/woensdag/donderdag en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. We willen via deze werking specifieke, lokale vragen beantwoorden.

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
tel.
014 27 94 45
e-mail
communicatie@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP