Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Griep of andere klachten, wat nu?

Heb je één of meer van volgende symptomen?

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Blijf thuis en contacteer je huisarts telefonisch. Doe dit ook bij lichte symptomen:

Als de huisarts vermoedt dat je corona (Covid-19) hebt, zal hij je testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

In afwachting van je resultaat:

 • Blijf thuis.
 • Noteer alle namen en contactgegevens van alle personen waarmee je de afgelopen twee dagen contact had. Deze lijst zal door contactopvolging enkel gebruikt worden als jouw test positief is.
 • Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.

Is de test positief?

 • Blijf thuis.
 • Volg het advies van je huisarts op vlak van thuisisolatie en quarantaine.
 • De contactopvolging begint.

Meer info vind je op de officiële COVID-19 website.

Andere klachten?

Heb je alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten? Stel je bezoek aan spoed of de huisarts niet uit! Je kan nog steeds bij de huisarts en het ziekenhuis terecht voor noodzakelijke of dringende zorgen, ook als deze niet gerelateerd zijn aan Corona. De dienstverlening van de dienst spoedgevallen blijft gegarandeerd, ook voor niet-coronapatiënten. Het ziekenhuis heeft een strikt afgescheiden zone voorzien waardoor je geen risico loopt. Dankzij de samenwerking tussen de huisartsen en AZ Herentals zitten er normaal ook geen coronapatiënten in de wachtzaal van je huisarts. Je hoeft dus geen bang te hebben. Twijfel je, neem dan even telefonisch contact op met je huisarts.

Openingsuren & contact

Gezondheid

LCP