Gemeente Olen

Gemeentelijke diensten vanaf 18 maart enkel nog op afspraak voor dringende dienstverlening

Vanaf woensdag 18 maart werken de diensten in het gemeentehuis, sociaal huis en boekelhuis enkel nog op afspraak en dit alleen voor dringende en/of uitzonderlijke gevallen. Concreet wil dat zeggen dat alle loketten gesloten blijven en de gebouwen enkel toegankelijk zijn voor wie een afspraak heeft. We blijven onze dienstverlening wel garanderen via mail of telefoon.

“Ik heb een dringende vraag. Wat nu?”

1. Je neemt telefonisch of via mail contact op tijdens de openingsuren en stelt je vraag.

2. Een medewerker probeert je vraag via mail of telefonisch te beantwoorden. Enkel in zeer dringende gevallen – dit bekijken we vraag per vraag - kan een medewerker een afspraak vastleggen.

Met deze maatregel willen we de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. We roepen op om niet-dringende dienstverlening uit te stellen en zo onnodig contact te vermijden.

Tip: niet-dringende zaken zoals de aanvraag van attesten en akten kunnen via het e-loket of per mail aangevraagd worden.

LCP