Gemeente Olen

Recyclageparken onder strikte voorwaarden opnieuw open

Alle recyclageparken – en dus ook dat in Olen - zijn sinds dinsdag 7 april opnieuw open onder strikte richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Je leest ze hieronder.

Richtlijnen van IOK:

 • Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom dus enkel als je bezoek niet langer kan uitgesteld worden.
 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.
 • Hou rekening met zeer lange wachttijden. Je kan niet alle afvalstromen afleveren.
 • Sorteer thuis goed jouw afval. Zo beperk je je tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor jezelf en onze recyclageparkwachters.
 • Het recyclagepark van Olen is open tijdens de normale openingstijden, ook op zaterdag. Opgelet: de zomertijdopening is van kracht.
 • Hou er rekening mee dat je momenteel niet met alle afvalstromen op het recyclagepark terechtkan. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden (update op weekbasis). Dit kan ook wijzigen. Kijk voor je bezoek op iok.be/corona of facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.
 • Deze afvalstromen kan je afleveren:
 • Volgende afvalstromen kunnen NIET afgeleverd worden: asbest
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als je het afval niet alleen kunt lossen, mag je maximaal één persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 meter tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Heb je hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het inladen. De recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen. 
 • Je kan compost ook aan huis laten leveren.
 • Je kan momenteel geen bigbags (van thuislevering compost aan huis) terugbrengen naar het recyclagepark. Het terugbrengen van deze bigbags is niet essentieel.
 • Kom zeker niet als je je ziek voelt, of als je koorts hebt.

Vragen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn 014 56 27 75.

Openingsuren & contact

recyclagepark

LCP