Gemeente Olen

Kinderopvang voor kinderen ouder dan 3 jaar

Basisprincipe: kinderen worden thuis opgevangen

Kinderen en jongeren worden zo veel mogelijk thuis opgevangen. Scholen voorzien opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, die enkel bedoeld is voor gezonde kinderen

  • van ouders met een beroep in een cruciale sector
  • in een kwetsbare thuissituatie
  • van ouders die geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

Scholen waar kinderen opgevangen worden, versterken hun hygiënische maatregelen: geen activiteiten met meerdere klassen tegelijkertijd, blijven inzetten op het wassen van handen, reinigen van schoolmeubilair en het regelmatig verluchten van de lokalen. 

Meldpunt opvang

Zit je met een opvangprobleem tijdens of buiten de schooluren? Vul dan het meldingsformulier  in en omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk. Een medewerker van het lokaal bestuur neem zo snel mogelijk contact met je op om een oplossing te zoeken. 

Openingsuren & contact

Huis van het Kind

LCP