Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor instandhouden zwaluwnesten

Zwaluwnesten

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen.

Wat kan je doen?

  • Hang een nestkastje op voor zwaluwen.
  • Mijd pesticiden en gebruik milieuvriendelijke alternatieven.
  • Gebruik geen giftige lakverven.
  • Verwijder geen zwaluwnesten. Heb je last van de uitwerpselen, hang dan een plankje onder het nest.

Voor wie

Inwoners van Olen.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt.
  • Het gebouw moet zich op grondgebied van de gemeente Olen bevinden.
  • De aangestelde controleur moet een gunstig advies geven.

Procedure

De controleur bezorgt aan Omgeving een lijst van locaties waar nesten zijn. Je krijgt dan een aanvraagformulier en beheerovereenkomst toegestuurd.

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, eventueel met de beheerovereenkomst, aan Omgeving.

Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal nesten en het al dan niet ondertekenen van een beheerovereenkomst:

  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan drie nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 12,50 euro per jaar. Bestaat de kolonie uit drie of meer nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 30 euro per jaar.
  • Is de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie gevestigd en ondertekenen de gebruikers van de gebouwen de beheerovereenkomst, dan wordt het subsidiebedrag verdubbeld tot respectievelijk 25 euro per jaar voor een kleine kolonie en 60 euro per jaar voor een grote kolonie.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP