Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor instandhouden zwaluwnesten

Zwaluwnesten

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen.

Wat kan je doen?

  • Hang een nestkastje op voor zwaluwen.
  • Mijd pesticiden en gebruik milieuvriendelijke alternatieven.
  • Gebruik geen giftige lakverven.
  • Verwijder geen zwaluwnesten. Heb je last van de uitwerpselen, hang dan een plankje onder het nest.

Voor wie

Inwoners van Olen.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt.
  • Het gebouw moet zich op grondgebied van de gemeente Olen bevinden.
  • De aangestelde controleur moet een gunstig advies geven.

Procedure

De controleur bezorgt aan Omgeving een lijst van locaties waar nesten zijn. Je krijgt dan een aanvraagformulier en beheerovereenkomst toegestuurd.

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, eventueel met de beheerovereenkomst, aan Omgeving.

Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal nesten en het al dan niet ondertekenen van een beheerovereenkomst:

  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan drie nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 12,50 euro per jaar. Bestaat de kolonie uit drie of meer nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 30 euro per jaar.
  • Is de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie gevestigd en ondertekenen de gebruikers van de gebouwen de beheerovereenkomst, dan wordt het subsidiebedrag verdubbeld tot respectievelijk 25 euro per jaar voor een kleine kolonie en 60 euro per jaar voor een grote kolonie.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP