Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanpassing aanbod eerstelijnspsychologische zorg met terugbetaling

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Begin april 2020 besliste de federale overheid daarom dat de eerstelijnspsychologische functie, zoals uitgerold bij volwassenen, nu ook opengesteld zal worden voor kinderen en jongeren (0-tot 18-jarigen). De duurtijd van het project voor minderjarigen werd gelijkgetrokken aan deze voor de volwassenen, namelijk december 2022. De overheid gaf PANGG0-18 de opdracht om binnen de provincie Antwerpen de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren.

De terugbetaling geldt voor kinderen en jongeren (van 0 tot en met 18 jaar):

  • waarbij een vermoeden is van een licht tot matig psychisch probleem (emotionele problemen, gedragsproblemen of sociale problemen)
  • die verwezen werden op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift,
    ondertekend door hun huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of arts van Kind & Gezin,
  • die zich richten tot een klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een overeenkomst heeft gesloten,
  • die woonachtig zijn in provincie Antwerpen,
  • die in orde zijn met het ziekenfonds.

Bekijk de site van PANGG 0-18, het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen voor meer info en contacteer je arts wanneer je in aanmerking komt.

Openingsuren & contact

Gezondheid

adres
tel.
014 26 41 14
e-mail
komie.geire@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP