Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Slachtbewijs

Slachtingen worden rechtstreeks geregistreerd in de databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), om de afkomst van het vlees te kunnen opsporen.

Welk dier waar slachten?

 • Varkens, schapen en geiten mag je thuis slachten.
 • Runderen en paarden moeten in een slachthuis worden geslacht.

Procedure

Te volgen procedure bij een slachting in het slachthuis

 • Wanneer je een dier wil slachten, moet je je als eigenaar laten registreren. Je ontvangt hierbij een registratienummer (het is mogelijk dat de eigenaar al over een registratienummer beschikt via Sanitel).
 • Deze registratie gebeurt maar één keer, ongeacht het dier.
 • De registratie moet minstens twee dagen voor de slachting gebeuren.
 • Het registratienummer moet voorgelegd worden in het slachthuis. Heb je geen registratienummer, dan krijg je van de keurder geen toelating tot slachten.

Te volgen procedure bij een thuisslachting 

 • Heb je al een registratienummer, dan heb je enkel nog een slachtbewijs nodig.
 • Slachtbewijs vraag je minstens twee dagen voor de slachting aan en ten vroegste tien dagen voor het slachten.
 • Het slachtbewijs is één week geldig.
 • meebrengen: identiteitskaart, registratienummer van het FAVV.

Te volgen procedure bij rituele slachting

 • Het offerfeest is een belangrijk feest voor de moslimgemeenschap. Het vindt plaats twee maanden en tien dagen na het einde van de ramadan. De moslims vieren dit door het ritueel slachten van een dier.
 • Meer info hierover vind je op de website van het FAVV.
 • Het slachtbewijs kan je gratis afhalen bij Omgeving.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP