Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Drankvergunning

Een drankvergunning is een vergunning om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage meer dan 22°) te mogen schenken in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, restaurants,...).

Een drankvergunning bestaat uit twee delen:

 • een moraliteitsattest;
 • een hygiëneattest.

Voor wie

Voor alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (tapwagen, boten,...) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken.

Voorwaarden

 • de inrichting moet stedenbouwkundig vergund zijn of een goedgekeurde reizende inrichting zijn;
 • de uitbater moet voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden;
 • de brandveiligheid van de inrichting moet in orde zijn;
 • de inrichting moet een milieuvergunning hebben indien nodig;
 • de drankslijterijen moeten gelegen zijn op het grondgebied van Olen.

Procedure

 • Een moraliteitsattest vraag je aan bij de gemeente waar je woont.
 • Het hygiëneattest kan je pas aanvragen als je in het bezit bent van een moraliteitsattest. De drankgelegenheid wordt door de gemeente gekeurd op vlak van hygiëne. Je maakt zelf een afspraak voor het uitvoeren van de controle.  

Aanvragen

De drankvergunning vraag je minstens 10 werkdagen voor de opening of overname van de zaak aan. Aanvragen die te laat binnenkomen, kunnen niet op tijd worden behandeld. De opening of overname van de zaak kan niet doorgaan wanneer het attest niet is afgeleverd.

Afhandeling

Alvorens er een drankvergunning kan afgeleverd worden, moeten volgende zaken en documenten in orde zijn:

 • moraliteitsattest;
 • hygiëneattest;
 • brandveiligheid en -preventie;
 • verzekering voor objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing;
 • milieuvergunning indien er een feestzaal is >100m² waar meer dan twaalf feesten per jaar worden georganiseerd;
 • controle met betrekking tot eventuele bouwinbreuken.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP