Gemeente Olen

Landbouwleerpad 'Met 't Olens boerke de boer op'

Het landbouwleerpad 'Met 't Olens boerke de boer op'  is een 32 km lange toeristische en educatieve fietsroute die negen land- en tuinbouwbedrijven met elkaar verbindt. Aan elk bedrijf staat een informatiebord over de diverse activiteiten van de boer.

LCP