Gemeente Olen

'Masker 19' codewoord tegen huiselijk geweld

Door de coronacrisis valt het openbaar leven in ons land volledig stil. Vele gezinnen zijn noodgedwongen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk, sociaal isolement, angst en stress zijn risicofactoren voor familiaal geweld.

Richtlijnen omgaan met conflicten

Heb je thuis problemen? Bij downloads vind je enkele richtlijnen hoe je best omgaat met conflicten tijdens de coronacrisis.

Helpen bovenstaande richtlijnen niet? Vraag naar 'Masker 19'

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk hebben ook een systeem opgezet om familiaal geweld op te sporen.

Een slachtoffer van huiselijk geweld kan bij de apotheker vragen naar een 'masker 19'. De apotheker zal antwoorden dat dit type masker moet besteld worden waarna hij de contactgegevens (waaronder het adres) van het slachtoffer vraagt. De apotheker kan op die manier de politie contacteren en ze naar het desbetreffende adres sturen. De politie gaat vervolgens ter plaatse kijken, bemiddelt en neemt indien nodig actie.

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

LCP