Gemeente Olen

Heb je een afspraak bij het AZ Herentals? Bel niet, je wordt gebeld!

Alle geplande raadplegingen, onderzoeken en ingrepen in het AZ Herentals (en alle andere ziekenhuizen) zijn geannuleerd. Enkel de noodzakelijke afspraken vinden voorlopig nog plaats. Uiteraard mogen alle levensnoodzakelijke therapieën (zoals kankerbehandeling of nierdialyse) wel worden voortgezet.

De telefoonlijnen van het AZ Herentals raken echter overbelast door patiënten die informatie vroegen over hun afspraak. Het is echter niet de bedoeling dat je hiervoor nu naar het AZ Herentals belt. De artsen bekijken dossier per dossier welke afspraak dringend is en welke niet. Daarna contacteert het ziekenhuis zelf de patiënten. 

Als je een afspraak heeft, dan word je uiterlijk één dag vooraf op de hoogte gebracht door het ziekenhuis. Wie in de vooravond nog geen informatie heeft gekregen, kan contact opnemen met het onthaal van het AZ.

LCP