Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Identiteitskaart, defecte of losgekomen chip

Problemen met de chip van je identiteitskaart? De medewerkers van Burgerzaken kunnen deze voor je nakijken.

  • Als de chip losgekomen is, moet je onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Je krijgt een bijlage 12 in afwachting van je nieuwe identiteitskaart. Je beschadigde kaart wordt opgestuurd naar de helpdesk Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Daar wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de losgekomen chip en dus de nieuwe identiteitskaart moet betalen.

  • Als de chip defect is, wordt de identiteitskaart opgestuurd naar de helpdesk Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Daar wordt de kaart verder onderzocht. In tussentijd krijg je een bijlage 12 die je identiteitskaart vervangt. Na het onderzoek nodigen we je uit om de herstelde identiteitskaart af te halen of om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Opgelet: een bijlage 12 is niet geldig in het buitenland!

Voorwaarden

  • Je bent in het bezit van een geldige Belgische identiteitskaart of kids-ID. Houders van een vreemdelingenkaart moeten eerst naar het politiekantoor om een bijlage 12 af te halen. 
  • Je reist binnenkort niet naar het buitenland. 

Bedrag

Als uit het onderzoek van de helpdesk ADIB blijkt dat je niet verantwoordelijk bent voor het defect of de beschadiging, dan worden geen kosten aangerekend voor je nieuwe identiteitskaart. Als de helpdesk oordeelt dat je wel verantwoordelijk bent, dan betaal je 19,50 euro. 

Regelgeving

De volledige reglementering hierover vind je op de website van de FOD Binnenlandse Zaken

Wat meebrengen

In geval van een losgekomen chip: 

In geval van een defecte chip:

  • je beschadigde elektronische identiteitskaart 
LCP