Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Tarieven huisvuilzakken en afval

Tarieven huisvuil, gft,…

10 zakken van 30 liter (1 rol) voor restafval (grijze zakken)   12,00 euro
10 zakken van 60 liter (1 rol) voor restafval (grijze zakken)   20,00 euro
P+MD zak: rol van 24 zakken van 60 liter   3,60 euro
P+MD zak: rol van 10 zakken van 120 liter (OPGELET: enkel verkrijgbaar voor de scholen, niet voor inwoners) 1,50 euro
sticker voor een GFT-container van 40 liter (voor het ganse kalenderjaar)   37,50 euro
sticker voor een GFT-container van 40 liter (voor een half kalenderjaar vanaf 1 juli)   18,75 euro
sticker voor een GFT-container van 120 liter (voor het ganse kalenderjaar)  75,00 euro
sticker voor een GFT-container van 120 liter (voor een half kalenderjaar vanaf 1 juli)   37,50 euro
naaldcontainer van 3 liter   1,50 euro
zak compost van 40 liter   2,00 euro
zak fijne compost van 40 liter 4,00 euro
zak potgrond van 50 liter   4,00 euro
beluchtingsstok 4,00 euro
wormenbak 13,00 euro
compostvat   15,00 euro
compostbak   40,00 euro

Tarieven ander afval

boomstronken (maximum stamdiameter van 25 cm) 0,10 euro/kg
tuinafval (de eerste 50 kg per gezin en per jaar zijn gratis) 0,10 euro/kg
zuiver steen- en betonpuin (al dan niet gewapend) 0,02 euro/kg
afvalhout A (zuiver massief hout) en B (gelijmd of samengesteld hout) 0,10 euro/kg
afvalhout C (geïmpregneerd hout of hout behandeld met carboline) 0,15 euro/kg
asbesthoudend materiaal (de eerste 200 kg per gezin en per jaar zijn gratis) 0,24 euro/kg
roofing, cellenbeton, gipsplaten, kalk 0,15 euro/kg
grof huisvuil  (*) 0,24 euro/kg
industrieel/professioneel elektrisch of elektronisch apparaat 25,00 euro/stuk
kerstboom 1,00 euro/stuk
harde kunststoffen 0,10 euro/kg
piepschuim < 60 liter gratis
piepschuim 60-200 liter 1,00 euro
piepschuim > 200 liter 6,50 euro

(*) bij inzameling via het recyclagepark: minimumtarief van 1,00 euro

(*) bij inzameling aan huis: minimumtarief van 5,00 euro

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP