Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Inschrijving niet-Belg (eerste aanmelding)

Ben je afkomstig uit het buitenland en wil je permanent of langer dan 3 maanden in België komen wonen? Meld je dan binnen de 8 werkdagen na aankomst in België bij de dienst Burgerzaken. We bekijken samen met jou aan welke voorwaarden je voldoet om een verblijfsaanvraag te kunnen indienen. 

Bedrag

Een verblijfsaanvraag indienen is gratis. 

Meer info

  • je identiteitskaart en/of paspoort van je land van herkomst
  • drie recente pasfoto's van jou en van alle gezinsleden
  • je rijbewijs en dat van alle gezinsleden 
  • eventueel een afschrift van je huwelijksakte als je echtgenoot/echtgenote mee verhuist 
  • eventueel een afschrift van de geboorteakte van je kind als het mee verhuist

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP