Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Afwijking wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag is verplicht voor alle kleinhandelaars en in het algemeen elke onderneming die producten verkoopt of diensten verleent aan een klant. Op deze dag is rechtstreekse verkoop aan de consument verboden.

Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. Deze kan beginnen om 5.00 uur 's morgens of om 13.00 uur 's middags.

Voorwaarden

  • Een handelaar kan vrij kiezen om een volledige dag of twee aaneensluitende halve dagen te sluiten.
  • Voor een andere keuze dan zondag moet de handelaar dit kenbaar maken op een duidelijke en goed zichtbare manier. 
  • Wettelijk loopt de sluitingstijd van 20.00 tot 5.00 uur en van 21.00 tot 5.00 uur voor de vrijdagen en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. 
  • De gekozen rustdag moet minimum 6 maanden geldig blijven. Daarna kan je de rustdag terug wijzigen.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen moet je schriftelijk aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college kan maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. De afwijkingen gelden voor heel Olen.

Een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen kan je hieronder downloaden.

Regelgeving

FOD economieOpeningsuren & contact

Omgeving

LCP