Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Richtlijnen sporthal - update 1 november

Omwille van de verstrengde maatregelen en beperkte indoor sportmogelijkheden is de sporthal momenteel gesloten, uitgezonderd voor de turnlessen van de basisscholen.

Wat is toegelaten op vlak van sport?

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs. Dit voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).
 • Sporten in niet-georganiseerd verband (= op eigen initiatief) zijn enkel toegestaan als je outdoor sport: 
  • individueel, eventueel aangevuld met één toegestaan vast nauw contact. In deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met één toegestaan vast nauw contact. In deze context mag je sporten zonder afstand te houden. 
  • of met maximaal vier personen (inclusief jezelf) mits respect voor de afstands- en hygiënerichtlijnen.

Wegens een beperkt gebruik van de sporthal, is onderstaande info momenteel minder aan de orde. We behouden het voor zodra de sporthal terug meer gebruikers ontvangt.

registratieplicht

Het is verplicht om de gegevens van de sportdeelnemers bij te houden gedurende 14 kalenderdagen. Na deze 14 dagen moet je de gegevens vernietigen. Deelnemers moeten hiervoor uitdrukkelijk hun akkoord geven.

 • Bij sportclubs en tijdens trainingen kan dit eenvoudigweg door het bijhouden van een aanwezigheidslijst.
 • Voor individuele groepslessen kan een online registratie een optie zijn, ofwel moeten deelnemers zich ter plaatse kenbaar maken, gegevens achterlaten en goedkeuring geven om de gegevens te bewaren.
 • Voor het sporten in niet-georganiseerd verband spreek je een contactpersoon aan om een lijst te voorzien van de aanwezigheden (max. vier personen).

maximumcapaciteit

 • Er geldt een maximum van 50 personen in de grote sportzaal. Gebruik je de zaal gelijktijdig met andere clubs, dan zijn er maximum 16 sporters (inclusief trainers) toegelaten per terrein.
 • In de gevechtsportzaal geldt een maximum van 7 personen bij contactsporten. Bij contactloze sporten zijn er 20 personen toegelaten. In dat geval moeten de individuele sporters zich houden aan de afstandsregel van 1,5 meter.
 • De densiteitsregels zijn niet van toepassing op sportactiviteiten voor jongeren tot en met 12 jaar.

toekomen en vertrek

 • Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen (bijvoorbeeld bij het betreden en buitengaan van de sporthal). Enkel tijdens het sporten mag dit afgezet worden. Je vindt hier meer info over de mondmaskerplicht.
 • Bij het toekomen moet iedereen verplicht de handen ontsmetten.
 • De sportgroep mag de zaal pas betreden wanneer de voorgaande groep de zaal heeft verlaten. Onze zaalwachter ziet hierop toe. Bouw deze marge in bij de start en op het einde van je training. 
 • Gebruikers van de grote zaal komen binnen langs de hoofdingang en verlaten de sporthal langs de nooddeur van de sporthal.
 • Gebruikers van de gevechtssportzaal komen binnen langs de nooddeur aan de kant van het skateveld en verlaten de zaal langs de nooddeur aan de kant van de materiaalruimte.
 • De training stopt ten laatste tien minuten voor het einde. De groep verlaat de zaal stipt op het einduur van de reservatie.
 • Onmiddellijk na training moet je de sportinfrastructuur verlaten.
 • Opgelet: sporters met ziektesymptomen, zoals hoesten en/of koorts komen niet sporten. Ook wanneer iemand in je omgeving het coronavirus heeft, blijf je thuis en ga je mee in quarantaine. Als je ziek wordt tijdens de training of na afloop ervan, breng je je club en Vrije Tijd hiervan op de hoogte.

 gebruik van kleedkamers, douches, toiletten en tribune

 • Kleedkamers en douches kunnen NIET  gebruikt worden, ook niet bij competitiewedstrijden.
 • We vragen zoveel mogelijk voorafgaand naar het toilet te gaan, zodat het gebruik van de toiletten ter plaatse beperkt blijft. 
 • Gebruik van de tribune is tijdelijk niet toegestaan.

afstandsregels

 • Er geldt éénrichtingsverkeer in de gangen, volg deze zoveel mogelijk op. Dit wordt ter plaatse aangegeven door middel van vloerklevers en borden.
 • Ben je niet aan het sporten, dan hou je 1,5 meter afstand en zet je een mondmasker op.
 • Ouders of bezoekers zijn niet welkom in de infrastructuur. Enkel sporters, trainers en clubverantwoordelijken mogen de infrastructuur betreden mits het dragen van een mondmasker.
 • Maak buiten het sporten geen contact met andere gebruikers/sportgroepen (blijf binnen je eigen sportbubbel).
 • Niemand mag het glazen zaalwachterslokaal of de keuken van de zaalwachter betreden.
 • Volg te allen tijde de instructies van de zaalwachters.

cafetaria

 • De capaciteit van de cafetaria is door de uitbater bepaald op basis van het protocol voor horeca. De regels hangen uit aan de hoofdingang. Hou je hier ook aan.

Opgelet: voor wedstrijden, competitie of sportkampen gelden er andere specifieke regels en protocollen. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Vrije Tijd via vrije.tijd@olen.be of 014 27 94 22 om verdere afspraken te maken.

We danken je voor je begrip!

Opgelet: de turnzalen van basisschool de Kriebel en basisschool De Kleine Wijzer blijven voorlopig nog gesloten. Hierover volgt later meer informatie.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP