Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Richtlijnen sporthal - update 9 juni

algemene richtlijnen sport

Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Outdoor sporten geniet nog steeds de voorkeur.

 • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
  • kunnen in groepen van maximaal 10 personen volgens de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
  • je mag afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan je dus ook sporten met contact.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerde context:
  • kunnen doorgaan in een sportgroep van maximaal 50 personen indoor of 100 personen outdoor, de begeleider(s) niet meegeteld. Hierbij moet je rekening houden met de capaciteit van de sportzaal zoals hieronder beschreven.
  • contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is voor de aard van de sport.
  • georganiseerde sportwedstrijden zijn toegelaten, ook met contact.
  • bij deze sportactiviteiten moet steeds een meerderjarige begeleider aanwezig te zijn.

Er moet 30 m² sportoppervlakte per deelnemer voorzien zijn om overbevolking van de sportinfrastructuur te vermijden. De densiteitsregels blijven dus geldig. Een afwijking hiervan is enkel geldig voor:

  • sportactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar
  • een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon (bijvoorbeeld dans binnen een cirkel of yoga op een matje)
  • zwemmen

maximumcapaciteit sporthal, gevechtsportzaal en turnzalen

Er moet 30 m² sportoppervlakte per deelnemer voorzien zijn om overbevolking van de sportinfrastructuur te vermijden. De densiteitsregels blijven dus geldig. Een *afwijking hiervan is enkel geldig voor:

  • sportactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar
  • een activiteit binnen een afgebakende zone voor 1 persoon (bijvoorbeeld dans binnen een cirkel of yoga op een matje)
  • zwemmen

zaalcapaciteit:

grote zaal sporthal: 27 personen over de hele zaal, 9 personen per terrein
* 81 personen over heel de zaal, 27 personen per terrein

gevechtsportzaal: 7 personen
* 20 personen

turnzaal de Kriebel: 8 personen
* 24 personen

turnzaal de Kleine wijzer: 8 personen
* 25 personen

publiek

 • bij sporttrainingen is publiek niet toegelaten, tenzij één begeleider per deelnemer tot 18 jaar (deze moet van hetzelfde huishouden zijn) of bij g-sporters en hulpbehoevenden.
 • bij sportwedstrijden en -evenementen:
  • één begeleider per deelnemer tot 18 jaar (deze moet van hetzelfde huishouden zijn) of bij g-sporters en hulpbehoevenden
  • indoor: indien zittend, mogen er maximaal 200 personen samen aanwezig zijn (of 75% van de zaalcapaciteit indien dit lager is dan 200)
   • In de Olense sporthal bedraagt de capaciteit van de tribune, rekening houdend met de afstandsregels, maximum 54 personen.
  • outdoor: staand of zittend mogen er maximaal 400 personen samen aanwezig zijn.

wedstrijden, competitie en evenementen

 • sportevenementen en wedstrijden zijn toegelaten
  • indoor kan dit met maximaal 50 deelnemers, tenzij de maximumcapaciteit van de zaal anders voorschrijft
  • outdoor kan dit met maximaal 100 deelnemers
 • Het protocol sportwedstrijden en -evenementen zorgt voor een duidelijk organisatorisch kader met maatregelen om sportevenementen en -wedstrijden veilig te laten verlopen. Organisatoren van toegelaten sportevenementen en -wedstrijden moeten zich aan de richtlijnen van dit protocol houden.

De toelating wordt verleend op basis van volgende documenten die je indient bij Vrije Tijd:

algemene richtlijnen sporthal

 • Douches en kleedkamer zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor sportkampen.
 • Het is verplicht om de gegevens van de deelnemers bij te houden gedurende 14 kalenderdagen.
 • Bij het toekomen moet iedereen verplicht de handen ontsmetten.
 • De zaalwachters ontsmetten oppervlakken, klinken, sanitair, … tussen het gebruik door verschillende verenigingen, bubbels, …
 • Indien je ziek wordt na afloop of tijdens de training willen we je vragen om de mede-sporters en Vrije Tijd hiervan op de hoogte te brengen.
 • Er moet een onderlinge afstand van 1.5 meter bewaard worden.
 • We vragen zoveel mogelijk voorafgaand naar het toilet te gaan zodat het gebruik van de toiletten ter plaatse beperkt blijft.
 • Er geldt eenrichtingsverkeer in de gangen. Volg dit zoveel mogelijk op. Het eenrichtingsverkeer wordt ter plaatse aangegeven door middel van vloerklevers en borden.
 • Gebruikers van de grote sportzaal komen binnen via de hoofdingang en gaan buiten via de nooduitgang aan de kant van het tuinhuisje.
 • Gebruikers van de gevechtsportzaal komen binnen langs de nooduitgang aan het skateveld en verlaten de zaal langs de nooduitgang aan de andere kant van de gevechtsportzaal.
 • Trainingsgroepen komen pas binnen nadat de verantwoordelijke trainer toestemming heeft gekregen van de zaalwachter. De groep komt ook in één bubbel binnen.
 • De sportgroep mag de zaal pas betreden wanneer de voorgaande groep de zaal heeft verlaten. Onze zaalwachter ziet hierop toe. Bouw deze marge in bij de start en op het einde van je training.
 • De tribune wordt niet in gebruik genomen.
 • Maak geen contact met andere gebruikers/sportgroepen. Blijf binnen je eigen sportbubbel.
 • Onmiddellijk na training moet je de sportinfrastructuur verlaten.
 • De trainer houdt de nodige afstandsregels met de spelers (1.5 meter) en beschermt zich met een mondmasker. Op deze manier houdt hij zich buiten de verschillende sportbubbels.
 • Voor wedstrijden, competities of sportkampen gelden er andere specifieke regels en protocollen.

Materiaal nodig?

Heb je materiaal nodig (groot of klein)? Dan moet de clubverantwoordelijke dit vooraf aan de zaalwachter laten weten. De zaalwachter ontsmet het materiaal en zet het klaar voordat de groep de zaal betreedt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van materiaal wanneer dit onderling wordt doorgegeven. Na gebruik en bij het overgaan naar een nieuwe trainingsgroep ontsmet de zaalwachter het gebruikte materiaal en de nodige contactpunten.

Niemand mag het glazen zaalwachterslokaal of de keuken van de zaalwachter betreden. De zaalwachters openen zelf de blauwe kasten en nemen het nodige materiaal uit voor de gebruikers.

EHBO toedienen

EHBO-zorgen worden zoveel mogelijk toegediend in de grote zaal door de gebruiker zelf of de clubverantwoordelijke. Indien onze zaalwachter moet tussenkomen vragen we aan de andere gebruikers om de nodige afstand te voorzien.

specifiek voor sportkampen of sportstages

Sportkampen kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van maximaal 50 personen tot en met 24 juni. Vanaf 25 juni kunnen groepen van maximaal 100 personen. Begeleiders niet meegeteld.
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten. Indoor is mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar moeten geen afstand bewaren en moeten geen mondmasker dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover dit nodig is voor de aard van de sport.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: de groepen blijven hetzelfde tijdens de verschillende dagen.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni. Vanaf 25 juni is dit wel toegestaan.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Vrije Tijd via vrije.tijd@olen.be of 014 27 94 22 om verdere afspraken te maken.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP