Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Reclame door middel van voertuigen op openbaar domein

Voor het voeren van mobiele en vaste reclame door middel van voertuigen op het openbaar domein moet je als uitvoerder van de opdracht een toelating aanvragen bij Omgeving.

Voor wie

Elke uitvoerder van een reclameopdracht kan een toelating aanvragen.

Procedure

Een goed samengesteld aanvraagdossier zorgt voor een vlotte afhandeling van je aanvraag. Vul het aanvraagformulier in, voeg de opdracht tot het voeren van de reclame toe en bezorg dit aanvraagdossier aan Omgeving. Het college van burgemeester en schepenen beslist daarna over de aanvraag.

Bedrag

  • aanplakborden: 30 euro per m²
  • mobiele en vaste reclame op voertuigen: 50 euro per voertuig per begonnen dag

Het volledige belastingreglement vind je bij 'belastingen en retributies'.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP