Gemeente Olen

Reclame door middel van voertuigen op openbaar domein

Voor het voeren van mobiele en vaste reclame door middel van voertuigen op het openbaar domein moet je als uitvoerder van de opdracht een toelating aanvragen bij Mens en Ruimte.

Voor wie

Elke uitvoerder van een reclameopdracht kan een toelating aanvragen.

Procedure

Een goed samengesteld aanvraagdossier zorgt voor een vlotte afhandeling van je aanvraag. Vul het aanvraagformulier in, voeg de opdracht tot het voeren van de reclame toe en bezorg dit aanvraagdossier aan Mens en Ruimte. Het college van burgemeester en schepenen beslist daarna over de aanvraag.

Bedrag

  • aanplakborden: 30 euro per m²
  • mobiele en vaste reclame op voertuigen: 50 euro per voertuig per begonnen dag

Het volledige belastingreglement vind je bij 'belastingen en retributies'.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP