Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Meldingen, klachten en suggesties

Ligt er een riooldeksel los? Rijdt het verkeer in je straat te snel? Heb je een sluikstort ontdekt? Woekert een struik over het voetpad? Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Dat kan op verschillende manieren:

 • via het e-loket
 • via info@olen.be 
 • via de papieren signaalkaart die je kunt afhalen in een van de gemeentelijke locaties
 • via het centraal telefoonnummer 014 26 31 11
 • persoonlijk in het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis

Geef steeds je naam, (mail)adres en telefoonnummer door als je opvolging verwacht. Anonieme meldingen kunnen we niet officieel afhandelen. We geven je gegevens nooit door.

Enkele bijzondere gevallen:

 • Klachten over ophaling huisvuil: meld het rechtstreeks bij het IOK (014 56 24 04 of ophaaldienst@iok.be).
 • Een defecte straatlamp: bezorg de info rechtstreeks aan Fluvius via www.straatlampen.be.
 • Geurhinder: meld dit via geurmelding@olen.be of via het e-loket. Zet in je mail duidelijk om welke geur het gaat en waar en wanneer je deze geur geroken hebt.

Afhandeling

Elke niet-anonieme melding, klacht of suggestie registreren we in een opvolgingsprogramma. Wekelijks neemt het schepencollege alle ontvangen meldingen door en neemt een beslissing over wat er moet gebeuren. Positief of negatief: je krijgt altijd een antwoord terug.

Sommige dingen zijn eenvoudig en snel te verhelpen. Andere meldingen vragen een oplossing op lange termijn. Bovendien heeft de melder niet altijd gelijk. Niet alle suggesties zijn haalbaar. Voor sommige problemen bestaat geen goede oplossing. Toch krijgt elke melding een onderzoek, een beslissing en een antwoord.

Regelgeving

Download hieronder het participatiereglement. Hierin vind je onder andere:

 • Wat is een klacht, een melding of een suggestie?
 • Waarover kan je een klacht indienen en waarover niet?
 • Wie behandelt jouw klacht of melding?
 • Wanneer mag je een antwoord en eventuele oplossing verwachten?
 • Hoe kan je voorstellen formuleren?
LCP