Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Milieu- en geurhinder melden

Milieuhinder

Als je last hebt van bijvoorbeeld stoken in de tuin, geluidshinder van een bedrijf, andere geuroverlast,... kan je dit op volgende manier melden:

 • via het e-loket
 • via mail
 • telefonisch aan de politie, Cel Milieu, 014 24 42 00 (dag en nacht).

Bij het melden van hinder, is het belangrijk dat je volgende gegevens doorgeeft

 • je naam, adres en telefoonnummer
 • naam en adres van de beklaagde (indien mogelijk)
 • duidelijke omschrijving van de klacht
 • vermelding van tijdstip, frequentie en duur waarop de hinder zich voordoet.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan de beklaagde. Een telefoonnummer is enkel nodig om je te kunnen contacteren voor eventueel bijkomende informatie.

Geuroverlast industrie

De activiteiten van een aantal bedrijven op het industrieterrein Industrielaan-Hoogbuul kunnen voor geurhinder zorgen.

Heb je er last van, meld dit dan via het e-loket. Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de geurhinder:

 • plaats waar je de geur waarneemt
 • tijdstip
 • omschrijving soort geur
 • weersomstandigheden

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP