Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ondersteuning verenigingen

Via een lokaal relanceplan we mee op zoek naar oplossingen om verenigingen mee te ondersteunen. 

Verdeling van de middelen van het COVID-19-noodfonds jeugd, sport en cultuur vastgelegd in reglement

Via het noodfonds van de Vlaamse regering kunnen we de sectoren jeugd, sport en cultuur bijstaan in en na de coronacrisis. Voor Olen gaat het om een eenmalige financiële steun van 137.289,05 euro. In een nieuw reglement wordt de verdeling van dit budget vastgelegd. Zo kunnen bijvoorbeeld verenigingen die inkomstenverlies door Corona hebben opgelopen of die extra kosten moeten maken om hun activiteiten coronaproof te organiseren, een subsidie aanvragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor voorstellen vanuit de verenigingen zelf.

Vereenvoudigde aanvraag werkingssubsidies

Het beperken van de administratieve rompslomp voor de verenigingen waar mogelijk kan al wat kopzorgen wegnemen. Zo zal de aanvraag voor werkingssubsidies sterk vereenvoudigd worden voor het lopende werkjaar.

Gratis uitlenen gemeentelijk feestmateriaal

Onder andere erkende verenigingen en buurtcomités kunnen tot en met 31 december gratis gemeentelijk feestmateriaal lenen. Op deze manier wil het lokaal bestuur verenigingen aanmoedigen en ondersteunen bij de heropstart van activiteiten. Deze maatregel is met terugwerkende kracht geldig vanaf 13 maart.

Uitstel afbetaling renteloze leningen

Verenigingen die duurzaam (ver)bouwen kunnen een renteloze lening aanvragen bij het lokaal bestuur. KFC Linda, Chiro Achter-Olen en S&R Buul maakten van dit aanbod al gebruik. Omdat de financiële impact van de coronacrisis ook voor verenigingen heel groot is, wordt de duurtijd van de renteloze leningen voor één jaar verlengd. Er moeten met andere woorden in 2020 geen aflossingen gebeuren.

Geen huur voor vaste gebruikers van Teunenberg

Het Vierde Oor, Rode Kruis-Olen en Vinamici Odloo hebben hun thuisbasis op domein Teunenberg. Aangezien zij hun normale werking sinds 18 maart hebben moeten onderbreken, moeten zij van maart tot en met augustus geen huur betalen.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP