Gemeente Olen

Gewestplan

Het gewestplan is een bestemmingsplan voor het Vlaams grondgebied. Het gewestplan vind je terug onder: kaarten en plaatsen\bouwen en wonen\ruimtelijke ordening\gewestplan.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

LCP