Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste opdrachten van de Gecoro hebben te maken met advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren over beleidsplannen en over bepaalde vergunningsaanvragen.

Samenstelling

De Gecoro is samengesteld uit een aantal deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening en uit een aantal vertegenwoordigers van belangrijke belangengroepen die actief zijn in onze gemeente. De Gecoro heeft in totaal 11 effectieve leden en 10 plaatsvervangende leden.

Effectieve leden

 • Herman Adriaensens, deskundige
 • Brigitte Boeckx, deskundige
 • Peter Op 't Roodt, deskundige
 • Tinne Schorrewegen, deskundige
 • Hannelore Thoelen, deskundige
 • Gerard Vervisch, deskundige
 • Eddy Vercammen, namens milieu- of natuurverenigingen
 • Steven Van Olmen, namens verenigingen van werkgevers en handelaars
 • Peter Krieckemans, namens verenigingen van landbouwers
 • Ludo Verheyen, namens verenigingen van werknemers
 • Mia Van Dionant, namens socio-culturele organisaties

Plaatsvervangende leden

 • Liesbet Van den Bossche, deskundige
 • Ilse Vanhoof, deskundige
 • Jan Van Hemeldonck, deskundige
 • Cathérine Verbist, deskundige
 • Mattias Verhulst, deskundige
 • Geert Geldof, namens milieu- of natuurverenigingen
 • Antoon Van Schoubroeck, namens verenigingen van werkgevers en handelaars
 • Koen Neyens, namens verenigingen van landbouwers
 • Inge Vanlommel, namens verenigingen van werknemers
 • Peter van Beek, namens socio-culturele organisaties

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP