Gemeente Olen

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste opdrachten van de gecoro hebben te maken met advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren over beleidsplannen en over bepaalde vergunningsaanvragen.

Samenstelling

De gecoro is samengesteld uit een aantal deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening en uit een aantal vertegenwoordigers van belangrijke belangengroepen die actief zijn in onze gemeente. De gecoro heeft in totaal 13 effectieve leden en 12 plaatsvervangende leden.

Effectieve leden

 • Gerard Vervisch, voorzitter
 • Herman Adriaensens, deskundige
 • Brigitte Boeckx, deskundige
 • Bert Gebruers, deskundige
 • Tinne Schorrewegen, deskundige
 • Mattias Verhulst, deskundige
 • Marc Sapion, namens milieu- of natuurverenigingen
 • Raymond Verbinnen, namens verenigingen van werkgevers en handelaars
 • Koen Neyens, namens verenigingen van landbouwers
 • Ludo Verheyen, namens verenigingen van werknemers
 • Maria Verreydt, namens verenigingen van werknemers
 • Edith Vande Schoor, namens socio-culturele organisaties
 • Mia Van Dionant, namens socio-culturele organisaties
 • Inne Pijpers, secretaris

Plaatsvervangende leden

 • Jan Van Hemeldonck, deskundige
 • Ilse Vanhoof, deskundige
 • Simon Veraghtert, deskundige
 • Cathérine Verbist, deskundige
 • Eddy Vercammen, deskundige
 • Jean Demeyer, namens milieu- of natuurverenigingen
 • Toon Van Schouwbroeck, namens verenigingen van werkgevers en handelaars
 • Peter Krieckemans, namens verenigingen van landbouwers
 • Inge Vanlommel, namens de verenigingen van werknemers
 • Simonne Verheyen, namens de verenigingen van werknemers
 • Ronny Lodewijckx, namens socio-culturele organisaties
 • Nathalie Wens, namens socio-culturele organisaties

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP