Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste opdrachten van de gecoro hebben te maken met advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren over beleidsplannen en over bepaalde vergunningsaanvragen.

Samenstelling

De gecoro is samengesteld uit een aantal deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening en uit een aantal vertegenwoordigers van belangrijke belangengroepen die actief zijn in onze gemeente. De gecoro heeft in totaal 11 effectieve leden en 10 plaatsvervangende leden.

Effectieve leden

 • Herman Adriaensens, deskundige
 • Brigitte Boeckx, deskundige
 • Peter Op 't Roodt, deskundige
 • Tinne Schorrewegen, deskundige
 • Hannelore Thoelen, deskundige
 • Gerard Vervisch, deskundige
 • Eddy Vercammen, namens milieu- of natuurverenigingen
 • Steven Van Olmen, namens verenigingen van werkgevers en handelaars
 • Peter Krieckemans, namens verenigingen van landbouwers
 • Ludo Verheyen, namens verenigingen van werknemers
 • Mia Van Dionant, namens socio-culturele organisaties

Plaatsvervangende leden

 • Liesbet Van den Bossche, deskundige
 • Ilse Vanhoof, deskundige
 • Jan Van Hemeldonck, deskundige
 • Cathérine Verbist, deskundige
 • Mattias Verhulst, deskundige
 • Geert Geldof, namens milieu- of natuurverenigingen
 • Antoon Van Schoubroeck, namens verenigingen van werkgevers en handelaars
 • Koen Neyens, namens verenigingen van landbouwers
 • Inge Vanlommel, namens verenigingen van werknemers
 • Peter van Beek, namens socio-culturele organisaties

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP