Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of voor informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een stedenbouwkundige vergunning kan krijgen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

Procedure

Je aanvraagdossier bestaat uit een aanvraagformulier en een aantal plannen. Dit dossier bezorg je in viervoud aan Omgeving.

Als je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs en start de procedure.

In bepaalde gevallen zal Omgeving andere overheidsadministraties om advies vragen. Dit gebeurt als je perceel bijvoorbeeld gelegen is langs een gewestweg, als je een deel van het perceel ontbost of als je perceel gelegen is langs een officiële waterloop. Deze administratie moet haar advies binnen dertig dagen na ontvangst aan het lokaal bestuur bezorgen.

Als je perceel niet in een verkaveling, een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) of bijzonder plan van aanleg (BPA) ligt, vraagt Omgeving het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Bedrag

De afgifte van een stedenbouwkundig attest kost 10 euro.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP