Gemeente Olen

Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of voor informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een stedenbouwkundige vergunning kan krijgen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

Procedure

Je aanvraagdossier bestaat uit een aanvraagformulier en een aantal plannen. Dit dossier bezorg je in viervoud aan Mens en Ruimte.

Als je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs en start de procedure.

In bepaalde gevallen zal Mens en Ruimte andere overheidsadministraties om advies vragen. Dit gebeurt als je perceel bijvoorbeeld gelegen is langs een gewestweg, als je een deel van het perceel ontbost of als je perceel gelegen is langs een officiële waterloop. Deze administratie moet haar advies binnen dertig dagen na ontvangst aan de gemeente bezorgen.

Als je perceel niet in een verkaveling, een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) of bijzonder plan van aanleg (BPA) ligt, vraagt Mens en Ruimte het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Bedrag

De afgifte van een stedenbouwkundig attest kost 10 euro.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP