Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanleggen oprit

Het aanleggen van de oprit, zijnde het gedeelte tussen de rijweg en de rooilijn (grens met privé-eigendom). Omdat dit gedeelte eigendom is van de gemeente, moet je hiervoor eerst een vergunning vragen bij Omgeving.

Als het aanleggen van de oprit of de verharding wordt uitgevoerd door het gemeentebestuur, moet je hiervoor een retributie betalen.

Voor wie

Iedere eigenaar die zijn oprit wenst te verharden.

LCP