Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Sociaal objectief en bescheiden woonaanbod

Olen wil een aantrekkelijke woongemeente zijn. Daarom is een gevarieerd woonaanbod nodig: enerzijds een menging van verschillende woningtypes, anderzijds een mix van sociale en particuliere woningen. Het decreet Grond- en Pandenbeleid legt aan bepaalde bouw- en verkavelingsprojecten een sociale last en een last bescheiden woning op, net om deze mix te garanderen.

Het decreet legt aan elke gemeente een bindend sociaal objectief op. Dit bepaalt hoeveel sociale woningen en kavels de gemeente voor 2020 moet verwezenlijken. Voor onze gemeente bedraagt dit objectief 42 sociale huurwoningen, 36 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels. Hiervan is de afgelopen jaren al heel wat gerealiseerd. Zo bouwde de huisvestingsmaatschappij De Heibloem sinds de werking van het decreet al 47 huurwoningen, en realiseerde deze maatschappij met de Kleine Landeigendom 21 koopwoningen. In Olen-Centrum bood de huisvestingsmaatschappij de afgelopen jaren 19 sociale kavels aan. Als de Kleine Landeigendom de 15 nieuwe koopwoningen in St.-Jozef-Olen realiseert dan is het bindend objectief gehaald.

Zolang dit objectief niet gehaald is, zal het lokaal bestuur aan projectontwikkelaars of verkavelaars een sociale en bescheiden last opleggen. dit houdt in dat bepaalde omvangrijke projecten een aantal sociale woningen of kavels moeten voorzien. daarnaast moet het project ook een aantal bescheiden kavels of woningen bevatten. Het lokaal bestuur zal deze sociale last en bescheiden woonaanbod koppelen aan de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP