Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Woonbeleid en woonbeleidsplan

Het Kempens Woonplatform werkte samen met de verschillende lokale woonactoren het woonplan van de gemeente Olen uit.

Lokale woonactoren

In Olen zijn verschillende instanties actief op het vlak van wonen:

 • gemeente;
 • OCMW;
 • sociale huisvestingsmaatschappijen De Heibloem en Kleine Landeigendom Zuiderkempen;
 • sociaal verhuurkantoor ISOM;
 • IOK.

Wat is een woonplan?

Een woonplan is een gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid aangeeft. Het vertrekt vanuit de kennis en analyse van de lokale woonsituatie en resulteert in een planningsproces. Uiteindelijk leidt dit tot het formuleren van beleidskeuzes en een tijdgebonden actieprogramma.

Doel van een woonplan

Aan de hand van het omgevingsonderzoek van de bestaande toestand schatten we de woonbehoeften beter in. We maken bijgevolg betere beleidskeuzes. In overleg met alle woonactoren ontwikkelt het Kempens Woonplatform het woonplan. Dit plan waarborgt daarom de slaagkansen van de concrete projecten en acties. Het woonplan is opgemaakt voor de periode 2011-2013 en vraagt om een continu overleg om de acties nauwgezet op te volgen, bij te sturen of nieuwe acties op te nemen. In 2014 is het plan geactualiseerd voor de periode 2014-2019.

Onder meer volgende acties en projecten zijn opgenomen:

 • een actief informatiebeleid voeren over wonen en woonvormen;
 • het werken aan de kwaliteitsbewaking van de woningen;
 • het ontwikkelen van een woonzorgzone met voetgangerscirkels in Olen-Centrum;
 • het inzetten op duurzaamheid van bestaande en nieuwe woningen en projecten;
 • het voldoende aanbieden van een betaalbaar woonaanbod op de lokale woningmarkt;
 • het maken van een toewijzingsreglement met doelgroepenplan voor het toewijzen van sociale huurwoningen;
 • het werken aan de leefbaarheid van verschillende buurten.
 • het organiseren van een regelmatig overleg tussen de actieve woonactoren.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP