Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Leegstand: procedure en bedrag

Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. IOK is door de gemeente aangesteld voor:

  • de vaststelling van leegstand;
  • de opmaak en het bijhouden van het leegstandregister;
  • de beroepsprocedure;
  • de aanvragen tot schrapping.

Procedure

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

Voor de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen zal IOK zowel administratieve gegevens raadplegen als plaatsbezoeken uitvoeren en dit op basis van de indicaties voor leegstand, opgenomen in het gemeentelijk leegstandreglement. Indien IOK kan vaststellen dat het gebouw of de woning minimaal twaalf opeenvolgende maanden leegstaat, zal het een administratieve akte opmaken en de eigenaar(s) hiervan in kennis stellen.

Hoe kan je in beroep gaan tegen deze beslissing?

Als eigenaar heb je 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in deze administratieve akte. Het is bijgevolg aan de eigenaar(s) om te bewijzen dat de woning of het gebouw niet leeg stond gedurende deze periode van twaalf opeenvolgende maanden. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen over het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandregister.

Kan je je pand laten schrappen uit het leegstandregister?

Als je kunt bewijzen dat je pand gedurende zes opeenvolgende maanden in gebruik is, kun je bij IOK een schrapping uit het leegstandregister aanvragen.

Wat zijn de alternatieven?

De gemeente wenst met een actief leegstandbeleid zoveel mogelijk leegstaande panden opnieuw op de markt te brengen. Zo kan je overwegen om het te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor,...

Bedrag

Eigenaars van panden in het leegstandregister moeten een jaarlijkse heffing betalen. In bepaalde gevallen kunnen deze eigenaars echter een vrijstelling op de leegstandheffing vragen. Een lijst van deze vrijstellingen staat in het gemeentelijk belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen.

Meer info

IOK, Dirk Poelmans, 014 58 09 91, leegstand@iok.be

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP