Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verwaarlozing

Een gebouw en of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwing. Op basis van de gebreken die worden vastgesteld, geeft de Vlaamse overheid het pand een bepaald aantal strafpunten. Zodra het pand 18 strafpunten of meer heeft, wordt het als verwaarloosd beschouwd.

Procedure

De gemeente kan een woning die geacht verwaarloosd te zijn op een vermoedenslijst plaatsen en overmaken van Wonen-Vlaanderen.
  • Een woning die wordt opgenomen op de vermoedenslijst van verwaarlozing, wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag door de provinciale dienst van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Hiervan wordt een akte opgemaakt die wordt overgemaakt aan de zakelijk gerechtigden.
  • De eigenaar heeft 4 maanden de tijd om bezwaar in te dienen tegen de akte.
  • Als de vaststelling niet wordt betwist of als het bezwaar niet is ingewilligd, neemt de Vlaamse overheid het pand op in de inventaris.
  • De houders van het zakelijk recht hebben een maand tijd om beroep aan te tekenen tegen de opname in de inventaris.
  • Als een pand als verwaarloosd wordt geïnventariseerd, zullen de houders van het zakelijk recht van het pand een jaarlijks verhoogde heffing moeten betalen tot het pand weer uit de inventaris is geschrapt. Eerst krijgen ze wel een jaar de tijd om de gebreken te  herstellen en zo de verwaarlozing ongedaan te maken.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP