Gemeente Olen

Ongeschikte of onbewoonbare woning

Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Indien uit een woningonderzoek blijkt dat de woning minstens 15 punten scoort op het technisch verslag wordt de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.

Voor wie

Elke belanghebbende (huurder, omwonende, wijkagent, maatschappelijk werker,...) kan een aanvraag indienen om de procedure op te starten.

Procedure

  • De belanghebbende stuurt de aanvraag voor de opstart van de procedure ongeschikt-/onbewoonbaarverklaring naar Mens en Ruimte. Vraag een ontvangstbewijs.
  • De gemeente voert een vooronderzoek uit en beslist op basis hiervan om de aanvraag over te maken aan Wonen-Vlaanderen.
  • Wonen-Vlaanderen is belast met het technisch onderzoek en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan.
  • De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren.
  • In geval van ongeschikt/onbewoonbaarverklaring wordt de woning opgenomen op de inventaris van leegstand en verkrotting. Als de eigenaar de woning niet in orde brengt, moet hij een heffing betalen (ten vroegste 1 jaar na opname op inventaris). De woning mag niet opnieuw verhuurd worden.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP