Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC)

De ABBC is een adviesorgaan dat bepaalde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen deskundig begeleidt en adviseert.

Het gaat enerzijds om bepaalde vergunningsaanvragen binnen de historische kern van Olen-Centrum en de dorpskern van O.-L.-V.-Olen. Anderzijds zal de commissie op vraag van het college van burgemeester en schepenen of omgevingsambtenaar vergunningsaanvragen die een grote impact, een bijzondere betekenis of specifieke functie hebben of gelegen zijn op een specifieke locatie begeleiden en adviseren.

De ABBC gaat na of de aanvragen beantwoorden aan een goede ruimtelijke ordening. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een hoge architecturale en ruimtelijke kwaliteit.

Op dit moment zetelen in de ABBC volgende experten:

  • Herman Adriaensens, architect
  • Peter Jannes, architect
  • Tim Vekemans, architect
  • Dirk Schoofs, omgevingsconsulent departement Omgeving

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP