Gemeente Olen

Architectuur begeleidings- en beoordelingscommissie (ABBC)

De ABBC is een adviesorgaan dat bepaalde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen deskundig begeleidt en adviseert.

Het gaat enerzijds om vergunningsaanvragen binnen de historische kern van Olen-Centrum. Anderzijds kan de commissie op vraag van het college van burgemeester en schepenen adviseren over vergunningsaanvragen die een grote impact, een bijzondere betekenis of specifieke functie hebben of gelegen zijn op een specifieke locatie.

De ABBC gaat na of de aanvragen beantwoorden aan een goede ruimtelijke ordening. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een hoge architecturale en ruimtelijke kwaliteit.

Momenteel zoekt de gemeente nog gemotiveerde leden. In het najaar van 2013 zou deze adviesraad actief moeten zijn.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP