Gemeente Olen

Opdracht architectuur begeleidings- en beoordelingscommissie

De ABBC is een adviesorgaan dat bepaalde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen deskundig begeleidt en adviseert.

Het gaat enerzijds om bepaalde vergunningsaanvragen binnen de historische kern van Olen-Centrum en de dorpskern van O.-L.-V.-Olen. Anderzijds zal de commissie op vraag van het college van burgemeester en schepenen of omgevingsambtenaar vergunningsaanvragen die een grote impact, een bijzondere betekenis of specifieke functie hebben of gelegen zijn op een specifieke locatie begeleiden en adviseren.

De ABBC gaat na of de aanvragen beantwoorden aan een goede ruimtelijke ordening. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een hoge architecturale en ruimtelijke kwaliteit.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP