Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Opdracht architectuur begeleidings- en beoordelingscommissie

De ABBC is een adviesorgaan dat bepaalde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen deskundig begeleidt en adviseert.

Het gaat enerzijds om bepaalde vergunningsaanvragen binnen de historische kern van Olen-Centrum en de dorpskern van O.-L.-V.-Olen. Anderzijds zal de commissie op vraag van het college van burgemeester en schepenen of omgevingsambtenaar vergunningsaanvragen die een grote impact, een bijzondere betekenis of specifieke functie hebben of gelegen zijn op een specifieke locatie begeleiden en adviseren.

De ABBC gaat na of de aanvragen beantwoorden aan een goede ruimtelijke ordening. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een hoge architecturale en ruimtelijke kwaliteit.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP