Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke normen inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woonbezetting.

Voor wie

Een conformiteitsattest kan op de gemeente worden aangevraagd voor woningen die verhuurd (zullen) worden als hoofdverblijfplaats.

Procedure

  • Omgeving voert het onderzoek uit op basis van het technisch verslag van ongeschiktheid. Alle delen van het verslag worden in aanmerking genomen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 60 dagen na de officiële aanvraag tot uitreiking van het conformiteitsattest. Die termijn geldt zowel voor zelfstandige als niet-zelfstandige woningen. 
  • Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

Wat meebrengen

  • een schema van de woning
  • eventuele bijkomende documenten zoals keuringsattest van gas- en elektrische installaties, brandweerattest,...
LCP