Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke normen inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woonbezetting.

Voor wie

Een conformiteitsattest kan op de gemeente worden aangevraagd voor woningen die verhuurd (zullen) worden als hoofdverblijfplaats.

Procedure

  • Omgeving voert het onderzoek uit op basis van het technisch verslag van ongeschiktheid. Alle delen van het verslag worden in aanmerking genomen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 60 dagen na de officiële aanvraag tot uitreiking van het conformiteitsattest. Die termijn geldt zowel voor zelfstandige als niet-zelfstandige woningen.¬†
  • Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

Wat meebrengen

  • een schema van de woning
  • eventuele bijkomende documenten zoals keuringsattest van gas- en elektrische installaties, brandweerattest,...

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP