Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Toelatingen activiteiten

Activiteiten op openbaar domein

Als je een activiteit organiseert op het openbaar domein (pleinen, parken of straten voor feesten, wijkfeesten, markten, optredens, speelstraten, tijdelijk voorbehouden parkeerplaatsen,...) moet je steeds de toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen. In veel gevallen moet er dan ook een tijdelijk verkeersreglement ingesteld worden.

Omdat dergelijke aanvragen en de bijhorende verkeersreglementen door het college van burgemeester en schepenen tijdens de wekelijkse zitting goedgekeurd moeten worden, doorgegeven moeten worden aan de politie en vervolgens aan Technische Dienstverlening ingepland en uitgevoerd moeten worden, moet de inname van het openbaar domein tijdig aangevraagd worden.

Bij een aanvraag moet je zeker volgende zaken opgeven:

  • datum, begin- en einduur van de activiteit. Geef eventueel ook aan of het nodig is om de straat reeds vroeger af te sluiten wegens voorbereidingen of langer af te sluiten wegens opruimwerken.
  • Geef de locatie zo gedetailleerd mogelijk op (bijvoorbeeld ter hoogte van kruispunt X/X, ter hoogte van huisnummer X,…). Teken, indien nodig, een plannetje.

Opgelet: als je activiteit publiek toegankelijk is en je gebruikt versterkte muziek, dan moet je dit aanvragen via het daartoe bestemde aanvraagformulier 'fuiven en evenementen' en dit moet ten laatste 60 kalenderdagen voor de activiteit gebeuren.

Activiteiten op Teunenberg

Indien je alleen de hallen en/of het paradeplein wenst te gebruiken, volstaat een aanvraag bij Vrije Tijd. Let er op dat, wanneer je activiteit toegankelijk is voor publiek en je versterkte muziek gebruikt, deze aanvraag ten laatste 60 kalenderdagen voor de activiteit moet gebeuren.

Het bos is een uitgelezen plaats om een buitenactiviteit te organiseren zoals een wandeltocht, een mountainbiketocht, een oriëntatiewedstrijd, ... Indien je ook het domein wenst te gebruiken, dan moet je dit in het kader van de wetgeving op de toegankelijkheid van natuurgebieden en bossen aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos. Het nodige aanvraagformulier kan je opvragen bij Vrije Tijd.

Activiteiten in het Olens Broek

Het Olens Broek is een natuurreservaat dat zich uitstekend leent voor buitenactiviteiten. Alle activiteiten die plaatsvinden in het Olens Broek moet je, in het kader van de wetgeving op de toegankelijkheid van natuurgebieden en bossen aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos. Het aanvraagformulier kan je opvragen bij Vrije Tijd.

Procedure

Bossen en natuurreservaten zijn uitgelezen plaatsen om een buitenactiviteit te organiseren zoals een wandeltocht, een mountainbiketocht, een oriëntatiewedstrijd,… In het kader moet een aantal activiteiten schriftelijk aangevraagd worden bij het Agentschap Natuur en Bos. Voor Olen zijn dit de activiteiten die plaatsvinden op domein Teunenberg en in het Olens Broek.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers

Gerelateerde pagina's

LCP