Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ondersteuning en subsidies voor buurt- en wijkfeesten

Het lokaal bestuur erkent het belang van een algemene leefbaarheid en een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken. In dat kader voorziet het lokaal bestuur in logistieke ondersteuning en een financiële impuls voor straat-, buurt- en wijkfeesten die als doel hebben de buurt meer leefbaar te maken en de sociale contacten te bevorderen. Onder straat-, buurt- en wijkfeesten worden activiteiten verstaan die het buurtleven opwaarderen en ontmoeting stimuleren.

Als je initiatief voldoet aan de voorwaarden van het reglement kun je één keer per jaar financiële ondersteuning vragen aan het lokaal bestuur. Daarnaast kan je onbeperkt, dus ook wanneer je meerdere activiteiten per jaar organiseert, logistieke ondersteuning vragen aan het lokaal bestuur. Concreet betekent dit dat je, zolang de voorraad strekt, kan gebruikmaken van het gemeentelijk feestmateriaal volgens het uitleenreglement en de vastgestelde tarieven voor buurtfeesten en de beschikbare voorraad.

Voor wie

Elk straat-, buurt- of wijkcomité of elke bewonersgroep of vereniging die als doel heeft de buurt meer leefbaar te maken en de sociale contacten te bevorderen door de organisatie van een straat-, buurt- of wijkfeest.

Volgende activiteiten worden uitgesloten van dit reglement:

 • privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, buurtkermissen
 • feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter
 • feesten met een louter winstgevend doel

Voorwaarden

 • Het straat-, buurt- of wijkfeest wordt georganiseerd voor minstens 15 woningen, die een aaneengesloten geheel vormen in één of meerdere straten of straatgedeelten. Alle inwoners van dit afgebakend gebied moeten op de activiteit welkom zijn.
 • Er moet voldoende promotie gemaakt worden. Op alle promotiemateriaal wordt uitdrukkelijk vermeld: ‘met de steun van het lokaal bestuur van Olen’.

Procedure

 • Elke aanvraag moet ingediend worden bij Vrije Tijd via een hiervoor bestemd aanvraagformulier.
 • De aanvraag moet tenminste 4 weken voor de activiteit ingediend worden.
 • De initiatiefnemer krijgt uiterlijk 3 weken na het indienen van de aanvraag een schriftelijke goedkeuring of weigering van de vraag tot subsidiëring, het eventuele aangevraagde materiaal, verkeersmaatregelen en verdere richtlijnen om na afloop van het buurtfeest de subsidie te laten uitbetalen.
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Bedrag

De subsidie bestaat uit:

 • een basistoelage van 100 euro
 • een forfaitaire subsidie ‘animatie’ (bovenop de basissubsidie) van 50 euro wanneer er in het kader van het straat-, buurt- of wijkfeest extra onkosten gemaakt worden voor het aanbieden van een cultureel optreden of (kinder)animatie zoals het optreden van een groepje, clown of goochelaar, springkasteel,… Een dj komt hiervoor niet in aanmerking.
 • een subsidie 'fairtrade' (bovenop de basissubsidie en de subsidie voor animatie) van maximum 50 euro wanneer er in het kader van een straat-, buurt- of wijkfeest extra onkosten gemaakt worden voor het aanbieden van fairtradeproducten

Afhandeling

De subsidie wordt uitbetaald zodra de gemeentelijke begroting uitvoerbaar is en na het ontvangen van de nodige documenten tot staving van de activiteiten.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP