Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Fuiven en evenementen

Voor elk evenement op de openbare weg of in openlucht in Olen heb je schriftelijke toestemming van de burgemeester nodig.

Hoe vraag je deze toestemming aan?

  • Download het bijgevoegde aanvraagformulier (in word of pdf).
  • Bezorg het ingevulde formulier ten laatste 60 dagen voor het evenement* aan Vrije Tijd.
  • Als je de aanvraag te laat doet, moet je 50 euro betalen (belasting op laattijdige aanvragen). 

* opgelet uitzondering zomer 2020: omwille van de korte deadline voor evenementen tijdens de zomer van 2020, geldt de tijdspanne van 60 dagen en bijhorende belasting tijdelijk niet.

Als je in Olen een fuif of evenement wil organiseren, moet je je houden aan de bepalingen in de politiecodex (deel 3 - titel 1: evenementen). Evenementen zijn activiteiten met elektronisch versterkte muziek die publiek toegankelijk zijn.

Opgelet: Omwille van het coronavirus ben je vanaf woensdag 1 juli 2020 bijkomend verplicht om ook de online evenementenmatrix (het zogenaamde COVID Event Risk Model) te doorlopen wanneer je een event organiseert. Dit model bestaat uit een online tool/vragenlijst én een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn event is. Via www.covideventriskmodel.be vul je de vragenlijst in die je samen met een Crowd Management Plan (een invulsjabloon bij downloads) en je evenementenaanvraag aan het lokaal bestuur bezorgt. Meer info over het COVID Event Risk Model lees je hier.

LCP