Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Fuiven en evenementen

Voor elk evenement op de openbare weg of in openlucht in Olen heb je schriftelijke toestemming van de burgemeester nodig.

Hoe vraag je deze toestemming aan?

  • Download het bijgevoegde aanvraagformulier (in word of pdf).
  • Bezorg het ingevulde formulier ten laatste 60 dagen voor het evenement aan Vrije Tijd.
  • Als je de aanvraag te laat doet, moet je 50 euro betalen (belasting op laattijdige aanvragen). 

Als je in Olen een fuif of evenement wil organiseren, moet je je houden aan de bepalingen in de politiecodex (deel 3 - titel 1: evenementen). Evenementen zijn activiteiten met elektronisch versterkte muziek die publiek toegankelijk zijn.

Opgelet: Omwille van het coronavirus ben je sinds woensdag 1 juli 2020 bijkomend verplicht om ook de online evenementenmatrix (het zogenaamde COVID Event Risk Model) te doorlopen wanneer je een event organiseert. Dit model bestaat uit een online tool/vragenlijst én een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn event is. Via www.covideventriskmodel.be vul je de vragenlijst in die je samen met een Crowd Management Plan (een invulsjabloon bij downloads) en je evenementenaanvraag aan het lokaal bestuur bezorgt. Meer info over het COVID Event Risk Model lees je hier.

LCP