Gemeente Olen

Fuiven en evenementen

Elk evenement op de openbare weg of in open lucht is in Olen verboden zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester.

Als je in Olen een fuif of evenement wil organiseren, dan moet je je houden aan de bepalingen hierover in de politiecodex (deel 3 - titel 1: evenementen). Evenementen zijn activiteiten met elektronisch versterkte muziek die publiek toegankelijk zijn.

Procedure

Alle evenementen op het grondgebied van de gemeente moeten gemeld worden.

De organisatoren van een evenement in open lucht of in een tent hebben een toelating van de burgemeester nodig.

Zowel de melding als de vraag tot toelating kan gebeuren via het bijgevoegde modelformulier (toegevoegd in Word en pdf). Dit moet uiterlijk 60 dagen voor de aanvang van het evenement ingediend worden bij Vrije Tijd. Het modelformulier is een omvangrijk document dat de organisator onmiddellijk in staat stelt alle nodige dienstverlening van de gemeente aan te vragen.

Opgelet: wanneer de aanvraag tot toelating of de melding te laat gebeurt, wordt er 50 euro aangerekend volgens de belasting op laattijdige aanvragen. 

LCP