Gemeente Olen

Kermissen

Op vooraf vastgelegde data zorgen de kermissen van 15.00 tot 23.00 uur voor gezellige sfeer in Olen.

De kermisdata voor 2019:

 • St.-Jozef-Olen: 17, 18, 19 en 24 maart
 • O.-L.-V.-Olen: 8, 9 en 10 juni; (9/6 Keizersmarkt)
 • Olen-Centrum: 9 tot en met 15 augustus; (9/8 avondmarkt)
 • St.-Jozef-Olen: 20, 21, en 27 oktober
 • Olen-Centrum: 17, 18, en 19 november. (17/11 jaarmarkt)

De standplaatsen op de kermissen worden toegewezen en ingevuld volgens de bepalingen van het kermisreglement.

Het aantal standplaatsen per onderneming is beperkt tot twee. Het plan van de attracties wordt zo opgesteld dat de diversiteit van attracties gewaarborgd wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijken om meer dan twee attracties per onderneming toe te laten.

Op dit ogenblik zijn alle standplaatsen op de openbare kermissen ingenomen.

Voorwaarden

De voorwaarden over de toewijzing van de standplaatsen zijn opgenomen in het kermisreglement.

Procedure

Als er een standplaats vrijkomt, maakt het college van burgemeester en schepenen deze vacature bekend via de gemeentelijke website. Wil je je kandidaat stellen voor deze standplaats, kan je een kandidatuursformulier invullen en de gevraagde bijlagen bijvoegen. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet aanvaard.

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of voldaan is aan de voorwaarden over toewijzing zoals vermeld in het kermisreglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van een of meer van de volgende criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging;
 • de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 • de deskundigheid van de uitbater, van de aangestelde verantwoordelijken en van het tewerkgesteld personeel;
 • eventueel de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen voor de duur van de kermis of per abonnement. Het abonnement is de regel. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve als het wordt opgezegd.

Bedrag

Het standgeld en de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het retributiereglement op kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP