Gemeente Olen

Subsidies sanitaire voorzieningen

Het lokaal bestuur wil het Olense verenigingsleven en de organisatie van openluchtactiviteiten ondersteunen en voorziet in dat kader een subsidie voor de huur van sanitaire voorzieningen.

Voor wie

  • Olense scholen
  • erkende Olense verenigingen

Voorwaarden

De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Olen.
  • Er zijn geen vaste sanitaire voorzieningen op de locatie van de activiteit aanwezig.

Procedure

  • De subsidie moet schriftelijke aangevraagd worden bij Vrije Tijd via het aanvraagformulier.
  • De aanvraag moet uiterlijk acht weken na de activiteit ingediend worden en vergezeld zijn van het factuur van de sanitaire voorzieningen.
  • De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
  • Indien de vraag tot subsidiëring geweigerd wordt, krijgt de initiatiefnemer uiterlijk drie weken na het indienen van de aanvraag een schriftelijke weigering.
  • Indien de vraag tot subsidiëring wordt goedgekeurd wordt de subsidie binnen een termijn van zes weken overgemaakt op de rekening van de initiatiefnemer.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de factuur met een maximum van 150 euro per aanvraag.

Afhandeling

De subsidie wordt uitbetaald zodra de gemeentelijke begroting uitvoerbaar is en na het ontvangen van de nodige documenten tot staving van de activiteit en de gemaakte kosten voor sanitaire voorzieningen.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP