Gemeente Olen

Bestuursorganen en statuten AGB

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap (dus buiten de rechtspersoon van de gemeente), in publiekrechtelijke vorm.

Het heeft enkel een raad van bestuur, die bevoegd is voor alles wat niet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad is voorbehouden, maar waarvan alle leden ook benoemd zijn door de gemeenteraad (zonder dat ze zelf gemeenteraadslid moeten zijn). De voorzitter behoort tot het college van burgemeester en schepenen. Eventueel kan er ook een directiecomité of gedelegeerd bestuurder voorzien worden.

Een AGB heeft dus slechts één deelnemer, namelijk de gemeente zelf.  AGB's kunnen in principe alle beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang opnemen.

Er wordt tussen de gemeente en het AGB een beheersovereenkomst gesloten, waarin de bevoegdheden van het AGB worden omschreven. 

Directiecomité

Het directiecomité is samengesteld uit een voorzitter en vier bestuursdirecteurs die aangesteld zijn door de raad van bestuur.

Samenstelling:

 • Koen Laenen, voorzitter directiecomité;
 • Kris Gebruers, bestuursdirecteur;
 • Marc T’Syen, bestuursdirecteur;
 • Marc Verhulst, bestuursdirecteur;
 • Seppe Bouquillon, bestuursdirecteur.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet in de statuten of in de beheerovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden. De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in functie als eiser of als verweerder.

De gemeenteraad stelde in zitting van 6 februari 2013 volgende leden aan als vertegenwoordigers van de raad van bestuur:

Namens de CD&V-fractie:

 • Marc T’Syen, voorzitter;
 • Jan Van Elst;
 • Ilse Verbinnen, vervangen door Christel Pluys in zitting van 3 juni 2015.

Namens de O1-fractie:

 • Nancy Janssens;
 • Walter Van Roy, ondervoorzitter.

Namens de sp.a-fractie:

 • Gert Wouters.

Namens de N-VA-fractie:

 • Dag Pas;
 • Annelies Horemans;
 • Willem Verstraeten.

Openingsuren & contact

autonoom gemeentebedrijf (AGB)

LCP