Gemeente Olen

Verhuur terrein Buulmolen

Het lokaal bestuur verhuurt de terreinen aan de Buulmolen voor kleinschalige activiteiten. Activiteiten met gemotoriseerde voertuigen worden niet toegelaten.

Op het terrein aan de Buulmolen is watervoorziening aanwezig. De gebruiker moet wel zelf voor een waterslang zorgen.

Voor wie

Het terrein wordt ter beschikking gesteld aan Olense verenigingen, particulieren en bedrijven.

Het terrein wordt niet verhuurd aan niet-Olense verenigingen, particulieren en bedrijven.

Voorwaarden

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden vind je terug in het verhuur- en retributiereglement gemeentelijke socio-culturele infrastructuur.

Procedure

  • Het gebruik van het terrein vraag je aan via de webtoepassing of via het loket van Vrije Tijd. Deze aanvraag is pas geldig als de organisator het aanvraagformulier ‘Fuiven en Evenementen’ heeft ingediend.
  • Het gebruik kan ten vroegste één jaar vooraf en moet uiterlijk één maand voor de datum van het gewenste gebruik aangevraagd worden.
  • Je krijgt via e-mail een toelating of weigering tot het gebruik van het terrein.
  • De reservatie wordt bevestigd na storting van de verschuldigde huur en waarborg.
  • Een annulering door de gebruiker moet steeds schriftelijk via de webtoepassing gebeuren en is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de huurperiode. Niet of laattijdig geannuleerde reservaties worden steeds aangerekend.
  • De reservatie wordt door de verhuurder geannuleerd wanneer het verschuldigde huurbedrag en de waarborg niet tijdig betaald worden.

Bedrag

De verhuurtarieven kan je nakijken in het 'overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur'.

Behalve het huurbedrag moet je ook op voorhand een waarborg van 250 euro betalen. 

Meer info

Gebruikers van het terrein aan de Buulmolen mogen zich geen toegang verschaffen tot de molen. Indien je dit wenst, kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met de molenaar.

LCP