Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuur tuin sociaal huis

Het lokaal bestuur verhuurt de tuin van het sociaal huis (Villa Leemans) voor kleinschalige activiteiten. Deze locatie wordt niet ter beschikking gesteld voor activiteiten met gemotoriseerde voertuigen.

Aan de tuin van Villa Leemans zijn volgende voorzieningen aanwezig:

  • de mogelijkheid om een mobiele elektriciteitskast van 125 ampère te laten plaatsen. Hierop zijn vier aansluitingen van 63 ampère en zes aansluitingen van 230 V (stekker van 32 ampère) voorzien. Het gebruik van een mobiele elektriciteitskast moet vooraf aangevraagd worden.
  • watervoorziening. De gebruikers moet wel zelf voor een waterslang zorgen.

Voor wie

De tuin wordt ter beschikking gesteld aan de gemeentelijke diensten en organisaties die hiermee gelijkgesteld worden, de Olense scholen en erkende Olense verenigingen, buurtcomités en oudercomités.

 

Voorwaarden

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden vind je terug in het verhuur- en retributiereglement gemeentelijke socio-culturele infrastructuur.

Procedure

  • Het gebruik van de tuin vraag je aan via de webtoepassing of via Vrije Tijd, Lichtaartseweg 9. Deze aanvraag is pas geldig als de organisator het aanvraagformulier ‘Fuiven en Evenementen’ heeft ingediend.
  • Het gebruik kan ten vroegste één jaar vooraf en moet uiterlijk één maand voor de datum van het gewenste gebruik aangevraagd worden.
  • Je krijgt via e-mail een toelating of weigering tot het gebruik van de tuin.
  • De reservatie wordt bevestigd na storting van de verschuldigde huur en waarborg.
  • Een annulering door de gebruiker moet steeds via de webtoepassing gebeuren en is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de huurperiode. Niet of laattijdig geannuleerde reservaties worden steeds aangerekend.
  • De reservatie wordt door de verhuurder geannuleerd wanneer de verschuldigde huur en waarborg niet tijdig betaald zijn.

Bedrag

De verhuurtarieven kan je nakijken in het 'overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur'.

Behalve het huurbedrag moet je ook op voorhand een waarborg van 250 euro betalen. 

LCP