Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Jubilerende verenigingen

Het gemeentebestuur voorziet voor erkende Olense verenigingen een supplementaire toelage naar aanleiding van een bijzondere jubileumviering van de vereniging.

Procedure

Verenigingen die in aanmerking denken te komen voor deze jubileumsubsidies, vullen het onderstaande formulier in en bezorgen het aan Vrije Tijd. Samen met deze aanvraag moet bewijsstukken afgeven die de stichtingsdatum van de vereniging bevestigen.

Bedrag

De bedragen hangen af van welk jubileum je vereniging viert:

  • 50-jarig bestaan 125 euro
  • 75-jarig bestaan 250 euro
  • 100-jarig bestaan 625 euro
  • alle jubileumvieringen van meer dan 100 jaar die eindigen op een veelvoud van 25: 625 euro

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP